Tervetuloa VERSO Kuntoutus Oy:n sivuille!

VERSO Kuntoutus Oy on perustettu keväällä 2012 tukemaan kunnallisia palveluja ja tuomaan erityisosaamista erityistarpeissa olevien lasten ja heidän perheidensä arjen ja kuntoutuksen tueksi. VERSO Kuntoutus toimii myös ammattilaisten tukena.

VERSO Kuntoutuksessa toimii sosiaalisen vuorovaikutuksen kuntoutuksen monimuotoiset palvelut: kuntoutus, perhevalmennus, arviointi, ohjaus, konsultointi ja koulutus. Palvelut on suunnattu henkilöille, joilla on jokin neuropsykiatrinen erityisvaikeus (kuten ADHD, ADD ja Tourette), autismin kirjon häiriö tai muu arkea / koulunkäyntiä hankaloittava haaste ja voisi hyötyä palveluista. 

Yritys tuottaa kuntoutusalan asiantuntijapalvelut sosiaali- ja terveysalalla. Asiantuntijapalveluissa tällä hetkellä  psykologipalvelut, käyttäytymisterapia ja käyttäytymisen arvioinnin palvelut,  vertaisohjaus, neuropsykiatrisen valmentajan ohjaus sekä musiikillinen kuntoutus, musiikin opetus ja musiikkiterapia. Lisäksi yritysyhteistyönä palveluissa myös puheterapeutin ja toimintaterapeutin konsultaatiopalvelut (yhteistyöyrityksenä HABS kuntoutus rehabilitering oy).