pirita-2VERSO Innovaatiot on VERSO Kuntoutus Oy:n aputoiminimi, jonka toimialaan kuuluvat sosiaali- ja terveysalaan liittyvä innovaatiotoiminta, alan yrittäjien tukipalvelut sekä alan työyhteisöjen ja yritysten kehittämisen asiantuntijapalvelut. 

VERSO Innovaatioiden tavoitteena on viedä VERSO:n luomaa innovaatioideologiaa pk-yrityksiin ja tätä kautta tukea yritysten ja organisaatioiden kestävää kehitystä. 

 

  • VERSO Innovaatioiden tukipalvelut lisäävät työn sujuvuuden hallintaa, yrityksen tuottavuutta sekä palveluiden laatua

  • Lisäksi tukipalvelut vaikuttavat työhyvinvointiin, työmotivaatioon, työssä jaksamiseen, henkilöstön pysyvyyteen

Luovuuden ja innokkuuden takana me ihmiset: 
Pirita Hämäläinen