KEITÄ OLEMME?

YRITYS

VERSO Kuntoutus Oy on perustettu keväällä 2012 tukemaan kunnallisia palveluja ja tuomaan erityisosaamista erityistarpeissa olevien lasten ja heidän perheidensä arjen ja kuntoutuksen tueksi. VERSO Kuntoutus toimii myös ammattilaisten tukena.

VERSO Kuntoutuksessa toimii sosiaalisen vuorovaikutuksen kuntoutuksen monimuotoiset palvelut: kuntoutus, perhevalmennus, arviointi, ohjaus, konsultointi ja koulutus. Palvelut on suunnattu henkilöille, joilla on jokin neuropsykiatrinen erityisvaikeus (kuten ADHD, ADD ja Tourette), autismin kirjon häiriö tai muu arkea / koulunkäyntiä hankaloittava haaste ja voisi hyötyä palveluista.

 

Yritys tuottaa kuntoutusalan asiantuntijapalvelut sosiaali- ja terveysalalla. Asiantuntijapalveluissa on tällä hetkellä psykologipalvelut, vertaisohjaus, neuropsykiatrisen valmentajan ohjaus sekä musiikillinen kuntoutus, musiikin opetus ja musiikkiterapia. Psykologina toimii Pirita Hämäläinen, VERSO Musiikin parissa Marjo Helene Haanpää, vertaisohjaajana Mari Haapala ja neuropsykiatrisena valmentajana toimii Mari Yli-Koski (kuvassa 1. vasemmalta oikealle ja kuvassa 2. alhaalta ylöspäin).

Yrityksen henkilöstön osaaminen keskittyy sosiaalisen vuorovaikutuksen osa-alueiden kuntoutukseen, autismin kirjon lasten sekä nuorten arviointiin ja kuntoutukseen. Asiantuntijuus on sovellettavissa muidenkin asiakasryhmien käyttöön.

ME IHMISET

    

 

Pirita Petriina Hämäläinen

PsM, laillistettu psykologi

Käyttäytymisanalyyttinen autismiosaaminen (ABA), aineopettaja (vammaistyö, psykologia, sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys)

Pirita on perehtynyt sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin arviointiin, kuntoutukseen ja arjen kuntoutukselliseen ohjaukseen lapsen tai nuoren arkiympäristöissä. Pirita on aloittanut työn lasten ja nuorten arvioinnin ja kuntoutuksen parissa vuonna 2005. Tällä hetkellä erityiskiinnostuksen kohteena ovat autismin kirjo, sosiaalisen vuorovaikutuksen kuntoutus ja psykologisen joustavuuden lisääminen.

Pirita toimii myös konsulttina ja kouluttajana oman asiantuntemuksensa pohjalta sekä kuntoutusalalla että alan yritysten innovaatiotoiminnan kehittämisessä. Konsultoinnit ja koulutukset räätälöidään tarvelähtöisesti yhteistyössä.

Erityisosaaminen: sovelletun käyttäytymisanalyysin (ABA) ja käyttäytymisterapeuttisen työotteen käyttö yhdistettynä neuropsykologiseen osaamiseen, autismin kirjon kuntoutusmenetelmien tuntemus (mm. ABA, PRT, PECS, TEACCH, DTT) sekä neuropsykiatriset lapset ja nuoret

Mari Haapala

Autismiohjaaja (ABA), vertaisohjaaja

Mari on erikoismies Oskarin äiti ja toiminut kokemusasiantuntijana Heikun Keikku ry:ssä aktiivisesti vuodesta 2011. Mari toimii lapsen ja perheen äänenä varhaiskuntoutuksen kehittämisessä. Marin kiinnostuksen kohteena on erityisesti autismin kirjo, varhaiskuntoutus ja omien kokemusten kautta vanhempien kannustaminen ja tukeminen lapsen kuntoutuksessa sekä arjen ja yhteiskunnan kiemuroissa.

Erityisosaaminen: PRT-kuntoutus, nopea piirtäminen ja arjen kuntoutus

 

 

Mari Yli-Koski

Autismiohjaaja (ABA), neuropsykiatrinen valmentaja

Mari on hankkinut kokemuksensa työskentelemällä erityislasten ja aikuisten parissa, ensin reilut kymmenen vuotta kehitysvammaisten asuntolassa ja sen jälkeen kuusi vuotta koulunkäyntiohjaajana. Pian hän huomasi pärjäävänsä hyvin tässä erityisessä ja kiehtovassa autismin kirjon ilmiöiden maailmassa. Saatuaan kannustusta alan ammattilaisilta hän opiskeli sekä prt-ohjaajaksi että neuropsykiatriseksi valmentajaksi ja ovet autismin kirjon kuntoutukseen olivat auki.

Marin kiinnostuksen kohteita ovat autismin kirjon lasten ja nuorten kuntoutus  ja heidän perheidensä tukeminen ja ohjaaminen.

Erityisosaaminen: PRT-kuntoutus ja ryhmämuotoinen ohjaus (C-PRT), neuropsykiatrinen valmennus ja positiivinen elämänasenne

Marjo Helene Haanpää

Musiikkiterapeutti

Musiikkipedagogi (ylempi AMK), laulunopettaja, muusikko/laulaja

Marjo Helene on musiikin ammattilainen päästä varpaisiin. Musiikkipedagogin ja laulunopettajan työsarka on vuosien mittaan laajentunut erityismusiikkiryhmiin (esim. autistiset nuoret ja aikuiset, ikäihmiset, kehitysvammaiset lapset, nuoret ja aikuiset) ja laaja-alaisen musiikkiterapeutin koulutuksen myötä musiikkiterapiaan sekä kuntoutuspsykoterapiaan (esim. yksilö- ja ryhmämuotoinen kuntoutus, rentoutusryhmät, erilaiset työhyvinvointiin keskittyvät ryhmät).

Erityisosaaminen: musiikkipedagogina ja musiikkiterapeuttina vauvasta vaariin.

Jenna Mäntylä

PsM, laillistettu psykologi

Verso 080