VERSO Etäkuntoutus

Hae etäkuntoutukseen

Etäkuntoutus on palvelu, joka tuotetaan video- ja viestivälitteisesti viikoittain kahdesti tai tarvittaessa useammin kuntoutusjakson aikana. Meillä on käytössä tietoturvallinen Medixine Suite -ohjelma, jonka saat mille tahansa laitteellesi suoraan kotisohvalle, keittiöön tai vaikkapa kesällä riippukeinuun.

 

Kun kirjaudut tarpeidesi mukaiseen etäohjelmaan, saat video- ja viestivälitteisen yhteydenpidon lisäksi kuntoutukseen liittyvää materiaalia luettavaksi sekä kotitehtäviä eli taitojen harjoitusta osaksi arkeanne.

Etäkuntoutuksen terapeutti
Pirita Hämäläinen
Katso yhteystiedot

Etäkuntoutusohjelma:
Kognitiivinen käyttäytymisterapia

 • Fokusoitu käyttäytymisterapia

 • Asiakasryhmä: Tic-oireet, Tourette (lapset ja nuoret)

Etäkuntoutusohjelma on suunniteltu toteutettavaksi Touretten oireiden mukaiseen hoitoon. Tavoitteena on saavuttaa erityisesti oireiden hallintaa: stressitekijöiden tunnistamisen, Tic-oireiden vastaliikkeiden oppimisen sekä itselleen sopivien rentoutumiskeinojen löytymisen kautta. Oireita edeltävien tekijöiden havainnointi sekä psykoedukaatioksi kutsuttu tietoisuus siitä, mitä Tourette juuri minulle on ja miten se näyttäytyy minun arjessani, ovat tärkeässä osassa kuntoutusohjelmaa.

 

Yhteydenpito 2 krt viikossa noin 6 kuukauden ajan (vanhemmat ja lapsi /nuori), kotitehtävät ja taitojen harjoittelut suunnitellaan terapeutin kanssa.

 • Kokonaisvaltainen käyttäytymisterapia

 • Asiakasryhmä: Tähän etäkuntoutusohjelmaan voi hakeutua monenlaisin oirein

 

Näitä oireita voivat olla esimerkiksi ahdistuneisuus, pakko-oireet, käyttäytymisen säätelyn ongelmat, mielialan vaihtelut ja erityisenä osaamisalueena neuropsykiatria eli esim. ADHD- ja Tourette lasten ja nuorten taito-ohjelmat.

Etäkuntoutusohjelma:
ABA-kuntoutus

 • Vanhempainohjausohjelma

 • Asiakasryhmä: Autismikirjo, 0-4 vuotiaat ja 5-12 vuotiaat

Etäkuntoutusohjelma on suunniteltu toteutettavaksi Autismikirjon diagnoosin myötä olevien taitopuutteiden harjoitteluun. Tavoitteena on saavuttaa erityisesti kokonaiskehityksen kannalta tasainen eteneminen eri taitoalueilla. Harjoitellaan yksilöllisesti sosiaalisen kommunikoinnin taitoja: käyttäytymisen säätelyä, perusvuorovaikutustaitoja eli liittymistä vuorovaikutukseen toisen kanssa, jaetun huomion taitoa, syyseuraus-suhde leikkejä sekä varhaisia mielikuvitusleikkejä.

 

Pilottiryhmään valitaan videohaastattelujen perusteella perheitä, joilla on hyvät resurssit sitoutua intensiiviseen viikoittaiseen 3-4 kuukauden työskentelyyn. Perustiedot ABA:n tekniikoista tulee olla hallussa.

.

Medixine Suite -palvelu

Voit kirjautua millä tahansa laitteella Medixine Suite -palveluun tietoturvallisesti (iOS käyttöjärjestelmään kannattaa ladata Google chrome -selain). Tarvitset hyvän nettiyhteyden ja viikoittaista aktiivisuutta.

Tukenasi lapsuudesta aikuisuuteen

VERSO Kuntoutus tarjoaa kuntoutus- ja terapiapalveluja lapsille ja aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia oireita, autismikirjon häiriö tai muuta erityisen tuen tarvetta. Olemme myös aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveysalan kehitystyössä innovoimalla uutta sekä kouluttamalla ja konsultoimalla alan ammattilaisia.

Ota yhteyttä

  VERSO Kuntoutus Oy

  Päätoimipaikka
  Seinäjoki
  Kauppakatu 15 C, 60100 Seinäjoki
  1 krs, pääsisäänkäynti elokuvateatterin puolelta
  p. 045 892 4321
  Katso sijainti

   

  Etelä-Pohjanmaa / Pohjanmaa
  Koti-, päiväkoti- ja koulukäynnit tai muut arkikäynnit

   

  Pääkaupunkiseutu / Uusimaa
  Koti-, päiväkoti- ja koulukäynnit tai muut arkikäynnit