VERSO Innovaatiot

Sote-yritysten kehittämispalvelut

Kehitämme kuntoutusmenetelmiä, toimintamalleja ja digitaalisia työvälineitä alan palvelutuotannon tueksi. Alan yrittäjille tarjoamme tukipalveluita sekä työyhteisöille ja yrityksille kehittämisen asiantuntijapalveluita.

 

Kehittämämme palveluideologia tuo kuntoutuspalveluihin laatua, vaikuttavuutta, sujuvuutta ja kustannustehokkuutta.

Kehittämishankkeet

ABA-perustaisten palveluiden kehittämishanke

VERSO Kuntoutus on aloittanut ABA-perustaisten palveluiden kehittämisen vuonna 2012 ja työ jatkuu edelleen. Tällä hetkellä ajankohtaista on palveluiden kehittäminen liittyen valmisteilla olevaan autismikirjon Käypä hoito -suositukseen.

 

DIGI-Kuntoutuspolku –hanke

VERSO Kuntoutus kehittää digitaalisia palvelupolkuja kuntoutusohjelmien toteuttamisen hallintaan sekä uudenlaisten digitaalisten palveluiden tuottamista ja toimittamista asiakkaille.

 

 

Päättyneet hankkeet

LAPE-hanke yhdistää alan ammattilaiset

VERSO Kuntoutus on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelmassa (LAPE), joka on yksi hallituksen 26 kärkihankkeesta vuosina 2017–2018.

 

Kyseessä on 18 maakunnan yhteinen lasten ja perheiden palvelukokonaisuuden muutosohjelma, jossa luodaan ihmislähtöisiä, oikea-aikaisia ja yhteen sovitettuja palveluita sekä parempaa lasten ja nuorten hyvinvointia niin, että kustannusten kasvu pysyy kurissa.

 

VERSO Kuntoutus on kehitystyössä mukana omalla VERSOTE-osahankkeella, joka luo alueelle kokemusasiantuntija- ja yrittäjäverkostoa sekä monitoimijaista palvelutarpeen arviointia. Rooli on VERSOlle luonteva, sillä näiden kulmakivien varaan yritys on itse jo perustanut palvelunsa.

Kehittämistyöhön ovat sitoutuneet Etelä-Pohjanmaan alueella toimivat kaikki peruspalveluja tuottavat kunnat ja kuntayhtymät. VERSO Kuntoutuksen lisäksi omilla osahankkeillaan LAPE-kokonaisuuteen osallistuvat MLL Pohjanmaan piiri, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Autismisäätiö ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu SeAMK Oy yhteistyössä SONet BOTNIAn kanssa.

LAPE-hankkeeseen liittyvät palvelutarpeen arviointi –pilotit ovat käynnistyneet kunnissa ja pilottiasiakkaaksi voi hakeutua joko kunnan tai asiakkaan yhteydenotolla. Pilottien aikana kehitetään uudenlainen yhteistoimintamalli asiakkaan palvelutarpeen arviointiin.

 

Tukenasi lapsuudesta aikuisuuteen

VERSO Kuntoutus tarjoaa kuntoutus- ja terapiapalveluja lapsille ja aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia oireita, autismikirjon häiriö tai muuta erityisen tuen tarvetta. Olemme myös aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveysalan kehitystyössä innovoimalla uutta sekä kouluttamalla ja konsultoimalla alan ammattilaisia.

Ota yhteyttä

VERSO Kuntoutus Oy

Päätoimipaikka
Seinäjoki
Kauppakatu 15 C, 60100 Seinäjoki
1 krs, Ombrelo Oy:n tilat, pääsisäänkäynti elokuvateatterin puolelta
p. 045 892 4321
Katso sijainti

 

Vaasa
Ratakatu 7, 65100 Vaasa
Ombrelo Oy:n tilat
Katso sijainti

 

Pääkaupunkiseutu / Uusimaa
Koti-, päiväkoti- ja koulukäynnit