VERSO Kuntoutus Aikuiset

Aikuisilla VERSO Kuntoutus on tyypillisesti käyttäytymisterapiaa, neuropsykiatrista valmennusta tai musiikkiterapiaa psykiatriseen oireiluun, kuten masennukseen, ahdistuneisuuteen, sosiaalisiin pelkoihin, pakko-oireisiin tai paniikkihäiriöihin.

 

Kuntoutuksessa tärkeintä on asiakkaan vahvuuksien tukeminen arjessa ja se toteutetaan pääasiassa asiakkaan omassa lähiympäristössä: kotona, harrastuksissa, erilaisissa asiointitilanteissa, kahvilassa ja joskus opinnoissa tai työpaikalla. Mukana ovat tärkeimmät ihmiset, kuten oma perhe, puoliso tai ystävät.

ABA-kokonaiskuntoutus

ABA-kuntoutus (Applied Behavior Analysis) on käytännönläheistä ja kokonaisvaltaista kuntoutusta, joka tapahtuu siellä, missä asiakas elää arkeaan. VERSO Kuntoutus toi maailmalla laajasti käytetyn menetelmän Suomeen.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on kuntoutusta, jossa musiikin eri elementtejä, kuten rytmiä, harmoniaa, melodiaa, äänensävyä ja dynamiikkaa käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia on meillä osittain Kelan kuntoutuksen piirissä ja sitä voi hakea kuntoutuspsykoterapiana 16–25-vuotiaille. Ryhmämusiikkiterapia on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta, joka on suunnattu 18- 65-vuotiaille

 

Ryhmät:

 

 • Työuupumusoireisiin painottuva musiikkiterapiaryhmä
 • Tunnesäätelytaitoihin painottuva musiikkiterapiaryhmä
 • AVH (aivoverenkiertohäiriö)- musiikkiterapiaryhmä

Neuropsykiatrinen valmennus

Aikuisilla neuropsykiatrinen valmennus voi olla esimerkiksi elämänhallintaan, työhön tai itsenäiseen asumiseen valmentamista.

Ryhmäkuntoutus

Ryhmämuotoista terapiaa on saatavilla tarpeen mukaan jokaisen palvelumme yhteydessä.

 

Esimerkiksi:

 • Sosiaalisten taitojen ryhmät
 • Tunnetaitoryhmät
 • Työhyvinvointiin keskittyvät musiikkipainoitteiset ryhmät

Arviointipalvelut

Psykologin toteuttamat arviointi- ja tutkimuspalvelumme toimivat tukena diagnostiikassa sekä vaikeuksien ja vahvuuksien määrittelyssä.

Kognitiivinen kuntoutus

Psykologin toteuttamaa kuntoutusta oppimisvaikeuksiin, lukivaikeuksiin ja neuropsykologisiin haasteisiin, kuten tarkkaavuuteen ja keskittymiseen.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia / psykoterapia

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa voidaan yksilöllisten taito-ohjelmien avulla harjoitella muun muassa tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja, oppimisen ja koulutyön taitoja sekä itsetunnon rakentamista. Taitoja harjoitellaan joka viikko systemaattisesti etenevien tehtävien avulla.

 

Terapia on suunnattu neuropsykiatrisen tai psykiatrisen diagnoosin omaaville nuorille aikuisille ja aikuisikäisille, esimerkiksi mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden, käytösongelmien, pakko-oireiden ja Touretten hoitoon. Terapiaohjelmaksi valitaan oireenmukainen näyttöön perustuva spesifi hoito.

 

Lähihenkilöt ohjataan tarvittaessa tukemaan terapiaprosessissa.

 

Terapiaan voi hakeutua esimerkiksi  kunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella ja Kelan kautta vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena seuraavista kunnista: Alajärvi, Alavus, Ilmajoki, Isokyrö, Kauhajoki, Laihia, Lapua, Seinäjoki ja Vaasa.

Lisäksi palvelu saatavilla Kelan kautta kuntoutuspsykoterapiana 16–25-vuotiaille.

 

 

Palvelut saatavilla suomeksi, terapeutilla osaamista myös puhetta korvaavista menetelmistä.

Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjauksen tarkoitus on ohjata, opettaa ja tukea vaihtoehtoisen kommunikointikeinon (tukiviittomat, kuvat, tabletit jne.) käytössä asiakasta sekä lähihenkilöitä niin, että asiakas tulee kuulluksi ja heidän kanssaan toimivat löytävät yhteisen tavan kommunikoida. Kommunikaatio-ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä puheterapeutin kanssa. Kommunikaatio-ohjauksen myöntää kunnan sosiaalitoimi.

Puhevammaisten tulkkaus

Puhevammaisten tulkkaus on Kelan myöntämä palvelu puhevammaiselle henkilölle, jolla on toimiva kommunikointikeino. Puhevammaisten tulkki auttaa henkilöä kommunikoimaan muiden kanssa erilaisissa elämäntilanteissa (opiskelu, työ, vapaa-aika), näin he saavat oman asiansa ja mielipiteensä kuulluksi.

Tukenasi lapsuudesta aikuisuuteen

VERSO Kuntoutus tarjoaa kuntoutus- ja terapiapalveluja lapsille ja aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia oireita, autismikirjon häiriö tai muuta erityisen tuen tarvetta. Olemme myös aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveysalan kehitystyössä innovoimalla uutta sekä kouluttamalla ja konsultoimalla alan ammattilaisia.

Ota yhteyttä

  VERSO Kuntoutus Oy

  Päätoimipaikka
  Seinäjoki
  Kauppakatu 15 C, 60100 Seinäjoki
  1 krs, pääsisäänkäynti elokuvateatterin puolelta
  p. 045 892 4321
  Katso sijainti

   

  Etelä-Pohjanmaa / Pohjanmaa
  Koti-, päiväkoti- ja koulukäynnit tai muut arkikäynnit

   

  Pääkaupunkiseutu / Uusimaa
  Koti-, päiväkoti- ja koulukäynnit tai muut arkikäynnit