VERSO Kuntoutus Aikuiset

Aikuisilla VERSO Kuntoutus on tyypillisesti käyttäytymisterapiaa, lyhytterapiaa tai musiikkiterapiaa psykiatriseen oireiluun, kuten masennukseen, ahdistuneisuuteen, sosiaalisiin pelkoihin, pakko-oireisiin tai paniikkihäiriöihin.

 

Kuntoutuksessa tärkeintä on asiakkaan vahvuuksien tukeminen arjessa ja se toteutetaan pääasiassa asiakkaan omassa lähiympäristössä: kotona, harrastuksissa, erilaisissa asiointitilanteissa, kahvilassa ja joskus opinnoissa tai työpaikalla. Mukana ovat tärkeimmät ihmiset, kuten oma perhe, puoliso tai ystävät.

ABA-kokonaiskuntoutus

ABA-kuntoutus (Applied Behavior Analysis) on käytännönläheistä ja kokonaisvaltaista kuntoutusta, joka tapahtuu siellä, missä asiakas elää arkeaan. VERSO Kuntoutus toi maailmalla laajasti käytetyn menetelmän Suomeen.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on kuntoutusta, jossa musiikin eri elementtejä, kuten rytmiä, harmoniaa, melodiaa, äänensävyä ja dynamiikkaa käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia on meillä osittain Kelan kuntoutuksen piirissä ja sitä voi hakea kuntoutuspsykoterapiana 16–25-vuotiaille.

Lyhytterapiat

Lyhytterapiamme on neuropsykiatrista valmennusta, joka aikuisilla voi olla esimerkiksi elämänhallintaan, työhön tai itsenäiseen asumiseen valmentamista.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa harjoitellaan yksilöllisten taito-ohjelmien avulla muun muassa tunnetaitoja, arjen- ja elämänhallintaa, työelämän taitoja, omien voimavarojen löytämistä, itsetunnon ja positiivisen minäkuvan rakentamista sekä sosiaalisia taitoja. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on meillä osittain Kelan kuntoutuksen piirissä ja sitä voi hakea Pohjanmaan alueella (Vaasa) kuntoutuspsykoterapiana 16–25-vuotiaille. Kielinä ruotsi ja suomi.

Arviointipalvelut

Psykologin toteuttamat arviointi- ja tutkimuspalvelumme toimivat tukena diagnostiikassa sekä vaikeuksien ja vahvuuksien määrittelyssä.

Kognitiivinen kuntoutus

Psykologin toteuttamaa kuntoutusta oppimisvaikeuksiin, lukivaikeuksiin ja neuropsykologisiin haasteisiin, kuten tarkkaavuuteen ja keskittymiseen.

Ryhmäkuntoutus

Ryhmämuotoista terapiaa on saatavilla tarpeen mukaan jokaisen palvelumme yhteydessä.

 

Esimerkiksi:

  • Sosiaalisten taitojen ryhmät
  • Tunnetaitoryhmät
  • Työhyvinvointiin keskittyvät musiikkipainoitteiset ryhmät

Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjauksen tarkoitus on ohjata, opettaa ja tukea vaihtoehtoisen kommunikointikeinon (tukiviittomat, kuvat, tabletit jne.) käytössä asiakasta sekä lähihenkilöitä niin, että asiakas tulee kuulluksi ja heidän kanssaan toimivat löytävät yhteisen tavan kommunikoida. Kommunikaatio-ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä puheterapeutin kanssa. Kommunikaatio-ohjauksen myöntää kunnan sosiaalitoimi.

Puhevammaisten tulkkaus

Puhevammaisten tulkkaus on Kelan myöntämä palvelu puhevammaiselle henkilölle, jolla on toimiva kommunikointikeino. Puhevammaisten tulkki auttaa henkilöä kommunikoimaan muiden kanssa erilaisissa elämäntilanteissa (opiskelu, työ, vapaa-aika), näin he saavat oman asiansa ja mielipiteensä kuulluksi.

Tukenasi lapsuudesta aikuisuuteen

VERSO Kuntoutus tarjoaa kuntoutus- ja terapiapalveluja lapsille ja aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia oireita, autismikirjon häiriö tai muuta erityisen tuen tarvetta. Olemme myös aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveysalan kehitystyössä innovoimalla uutta sekä kouluttamalla ja konsultoimalla alan ammattilaisia.

Ota yhteyttä

VERSO Kuntoutus Oy

Päätoimipaikka
Seinäjoki
Kauppakatu 15 C, 60100 Seinäjoki
1 krs, Ombrelo Oy:n tilat, pääsisäänkäynti elokuvateatterin puolelta
p. 045 892 4321
Katso sijainti

 

Vaasa
Ratakatu 7, 65100 Vaasa
Ombrelo Oy:n tilat
Katso sijainti

 

Pääkaupunkiseutu / Uusimaa
Koti-, päiväkoti- ja koulukäynnit