VERSO Kuntoutus Lapset

Lapsen tärkeimmät ihmiset mukaan

VERSO Kuntoutuksessa tärkeintä on lapsen vahvuuksien tukeminen ja häntä motivoivien asioiden hyödyntäminen arjessa. Kuntoutus toteutetaan pääasiassa lapsen omassa lähiympäristössä: kotona, päiväkodissa, koulussa, harrastuksissa tai vaikka uimahallissa.
Mukana ovat lapsen tärkeimmät ihmiset, kuten oma perhe ja päiväkodin tai koulun henkilöstö. Tavoitteemme on löytää koko lähipiirille yhteiset tavat toimia, jolloin kuntoutus edistyy tehokkaasti ja arki on lapselle helpompaa.

ABA-kokonaiskuntoutus

ABA-kuntoutus (Applied Behavior Analysis) on käytännönläheistä ja kokonaisvaltaista kuntoutusta, joka tapahtuu siellä, missä asiakas elää arkeaan. VERSO Kuntoutus toi maailmalla laajasti käytetyn menetelmän Suomeen.

Varhaiskuntoutus

Alle kolmevuotiaille lapsille kehitetty varhaiskuntoutus on hyvin kokonaisvaltaista ja kohdentuu moniin eri taitoalueisiin samanaikaisesti. Kuntoutus toteutetaan moniammatillisena työryhmänä ja käynneillä on usein mukana 2–3 ammattilaista. Kuntoutuskäynnillä teemme asiat yhdessä, jolloin myös lapsen perhe ja muut lähihenkilöt saavat taitoja tukea lapsen kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on kuntoutusta, jossa musiikin eri elementtejä, kuten rytmiä, harmoniaa, melodiaa, äänensävyä ja dynamiikkaa käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lyhytterapiat

Lyhytterapiamme on neuropsykiatrista valmennusta yli kahdeksanvuotiaille. Neuropsykiatrinen valmennus keskittyy usein arjen ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun, oppimisen ja koulutyöskentelyn haasteisiin sekä omien vahvuuksien löytämiseen ja itsetunnon rakentamiseen.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa voidaan yksilöllisten taito-ohjelmien avulla harjoitella muun muassa tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja, oppimisen ja koulutyön taitoja sekä itsetunnon rakentamista. Taitoja harjoitellaan joka viikko säännöllisesti etenevien tehtävien avulla. Lapsen lähihenkilöt ohjataan tukemaan harjoittelua. Terapia on suunnattu yli kahdeksanvuotiaille.

Perhekohtainen sopeutumisvalmennus

Valmennus sopii tilanteeseen, jossa oman lapsen erityisyys ja kaikki siihen liittyvä on uutta. Joskus tällaisessa tilanteessa voidaan olla jo raskausaikana, mutta aika usein perhe tarvitsee tukea myös myöhemmin, kun huoli lapsen kehityksestä on herännyt.

Arviointipalvelut

Psykologin toteuttamat arviointi- ja tutkimuspalvelumme toimivat tukena diagnostiikassa sekä vaikeuksien ja vahvuuksien määrittelyssä.

Kognitiivinen kuntoutus

Psykologin toteuttamaa kuntoutusta oppimisvaikeuksiin, lukivaikeuksiin ja neuropsykologisiin haasteisiin, kuten tarkkaavuuteen ja keskittymiseen.

Ryhmäkuntoutus

Ryhmämuotoista terapiaa on saatavilla tarpeen mukaan jokaisen palvelumme yhteydessä.

 

Esimerkiksi:

  • ART-ryhmät (Aggression Replacement Therapy) tunnesäätelyn, sosiaalisten taitojen sekä moraalisen päättelyn harjoitteluun
  • Vauvaperheiden musiikkipainoitteiset vuorovaikutusryhmät
  • Sosiaalisten taitojen ryhmät
  • Tunnetaitoryhmät
  • Opillisiin ja sosiaalisiin taitoihin keskittyvät taitoryhmät kouluilla (C-PRT ryhmäinterventiot)
  • Erityislasten vanhempien stressinhallinta- ja mindfulnesstaitoryhmät

Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjauksen tarkoitus on ohjata, opettaa ja tukea vaihtoehtoisen kommunikointikeinon (tukiviittomat, kuvat, tabletit jne.) käytössä asiakasta sekä lähihenkilöitä niin, että asiakas tulee kuulluksi ja heidän kanssaan toimivat löytävät yhteisen tavan kommunikoida. Kommunikaatio-ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä puheterapeutin kanssa. Kommunikaatio-ohjauksen myöntää kunnan sosiaalitoimi.

Puhevammaisten tulkkaus

Puhevammaisten tulkkaus on Kelan myöntämä palvelu puhevammaiselle henkilölle, jolla on toimiva kommunikointikeino. Puhevammaisten tulkki auttaa henkilöä kommunikoimaan muiden kanssa erilaisissa elämäntilanteissa (opiskelu, työ, vapaa-aika), näin he saavat oman asiansa ja mielipiteensä kuulluksi.

Tukenasi lapsuudesta aikuisuuteen

VERSO Kuntoutus tarjoaa kuntoutus- ja terapiapalveluja lapsille ja aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia oireita, autismikirjon häiriö tai muuta erityisen tuen tarvetta. Olemme myös aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveysalan kehitystyössä innovoimalla uutta sekä kouluttamalla ja konsultoimalla alan ammattilaisia.

Ota yhteyttä

VERSO Kuntoutus Oy

Päätoimipaikka
Seinäjoki
Kauppakatu 15 C, 60100 Seinäjoki
1 krs, Ombrelo Oy:n tilat, pääsisäänkäynti elokuvateatterin puolelta
p. 045 892 4321
Katso sijainti

 

Vaasa
Ratakatu 7, 65100 Vaasa
Ombrelo Oy:n tilat
Katso sijainti

 

Pääkaupunkiseutu / Uusimaa
Koti-, päiväkoti- ja koulukäynnit