VERSO Kuntoutus Lapset

Lapsen tärkeimmät ihmiset mukaan

VERSO Kuntoutuksessa tärkeintä on lapsen vahvuuksien tukeminen ja häntä motivoivien asioiden hyödyntäminen arjessa. Kuntoutus toteutetaan pääasiassa lapsen omassa lähiympäristössä: kotona, päiväkodissa, koulussa, harrastuksissa tai vaikka uimahallissa.
Mukana ovat lapsen tärkeimmät ihmiset, kuten oma perhe ja päiväkodin tai koulun henkilöstö. Tavoitteemme on löytää koko lähipiirille yhteiset tavat toimia, jolloin kuntoutus edistyy tehokkaasti ja arki on lapselle helpompaa.

Näyttöön perustuva kokonaiskuntoutus

ABA-kuntoutus (Applied Behavior Analysis) on käytännönläheistä ja kokonaisvaltaista kuntoutusta, joka tapahtuu siellä, missä asiakas elää arkeaan. VERSO Kuntoutus toi maailmalla laajasti käytetyn menetelmän Suomeen.

Varhaiskuntoutus

Alle kolmevuotiaille lapsille kehitetty varhaiskuntoutus on hyvin kokonaisvaltaista ja kohdentuu moniin eri taitoalueisiin samanaikaisesti. Kuntoutus toteutetaan moniammatillisena työryhmänä ja käynneillä on usein mukana 2–3 ammattilaista. Kuntoutuskäynnillä teemme asiat yhdessä, jolloin myös lapsen perhe ja muut lähihenkilöt saavat taitoja tukea lapsen kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus keskittyy usein arjen ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun, oppimisen ja koulutyöskentelyn haasteisiin sekä omien vahvuuksien löytämiseen ja itsetunnon rakentamiseen. Valmennus soveltuu yli kahdeksanvuotiaille lapsille.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia / psykoterapia

Meillä psykoterapiasuuntaus on kognitiivinen käyttäytymisterapia, jonka avulla voidaan yksilöllisten taito-ohjelmien avulla harjoitella muun muassa tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja, oppimisen ja koulutyön taitoja sekä itsetunnon rakentamista. Taitoja harjoitellaan joka viikko systemaattisesti etenevien tehtävien avulla.

 

Terapia on suunnattu neuropsykiatrisen tai psykiatrisen diagnoosin omaaville lapsille, esimerkiksi mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden, käytösongelmien, pakko-oireiden ja Touretten hoitoon. Terapiaohjelmaksi valitaan oireenmukainen näyttöön perustuva spesifi hoito.

 

Lapsen lähihenkilöt ohjataan tukemaan harjoittelua ja osallistumaan aktiivisesti terapiaprosessiin. Terapia toteutetaan pääosin lapsen lähiympäristössä ja se on suunnattu yli 8-vuotiaille.

 

Psykoterapia on lasten kohdalla Kela-korvattavaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, johon tarvitaan lääkärin lähete / kuntoutussuunnitelma.

 

Psykoterapiaan voi tulla myös lääkärin lähetteellä hyvinvointialueelta tai vakuutusyhtiön kautta.

Palvelut saatavilla suomeksi, terapeutilla osaamista myös puhetta korvaavista menetelmistä.

Ryhmiä:

Kelan kautta vaativana lääkinnällisenä ryhmäterapiana yli 4-vuotiaille lapsille

 • ADHD- ja autismikirjon lasten taitotoryhmät
 • Tunnetaitoryhmät

Autismikuntoutusohjaus

Autismikuntoutusohjauksen tavoitteena on kartoittaa lapsen taitoja, vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita sekä harjoitella niitä ydinvalmiuksia, jotka ovat sekä lapsen että perheen näkökulmasta tärkeitä. Ohjauksen avulla mahdollistetaan vanhempien osallistuminen, ennaltaehkäistään haastavia tilanteita ja tuetaan perheen jaksamista kokonaisvaltaisesti.

Autismikuntoutus- ja vanhempain ohjaus on suunnattu pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Palveluun sisältyy lasten ydinvalmiuksien harjoittelu, vanhempain ohjaus sekä tarvittaessa muiden lähityöntekijöiden ohjaus. Palvelu on hyödynnettävissä hyvin myös muihin ikäryhmiin tarpeen mukaan.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on kuntoutusta, jossa musiikin eri elementtejä, kuten rytmiä, harmoniaa, melodiaa, äänensävyä ja dynamiikkaa käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Musiikkiterapia on lasten kohdalla Kela-korvattavaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, johon tarvitaan lääkärin lähete / kuntoutussuunnitelma.

 

Palveluun voi tulla myös lääkärin lähetteellä hyvinvointialueelta, vakuutusyhtiön kautta tai itsemaksavana asiakkaana.

 

Ryhmiä:

 • Vuorovaikutukseen ja kommunikointiin painottuva musiikkiterapiaryhmä
 • Tunnetaitohin painottuva musiikkiterapiaryhmä

Perhekohtainen sopeutumisvalmennus

Valmennus sopii tilanteeseen, jossa oman lapsen erityisyys ja kaikki siihen liittyvä on uutta. Joskus tällaisessa tilanteessa voidaan olla jo raskausaikana, mutta aika usein perhe tarvitsee tukea myös myöhemmin, kun huoli lapsen kehityksestä on herännyt.

Ryhmäkuntoutus

Ryhmämuotoista terapiaa on saatavilla tarpeen mukaan jokaisen palvelumme yhteydessä.

 

Esimerkiksi:

 • ART-ryhmät (Aggression Replacement Therapy) tunnesäätelyn, sosiaalisten taitojen sekä moraalisen päättelyn harjoitteluun
 • Vauvaperheiden musiikkipainoitteiset vuorovaikutusryhmät
 • Sosiaalisten taitojen ryhmät
 • Tunnetaitoryhmät
 • Opillisiin ja sosiaalisiin taitoihin keskittyvät taitoryhmät kouluilla (C-PRT ryhmäinterventiot)
 • Erityislasten vanhempien stressinhallinta- ja mindfulnesstaitoryhmät

Perhekohtainen sopeutumisvalmennus

Valmennus sopii tilanteeseen, jossa oman lapsen erityisyys ja kaikki siihen liittyvä on uutta. Joskus tällaisessa tilanteessa voidaan olla jo raskausaikana, mutta aika usein perhe tarvitsee tukea myös myöhemmin, kun huoli lapsen kehityksestä on herännyt.

Ryhmäkuntoutus

Ryhmämuotoista terapiaa on saatavilla tarpeen mukaan jokaisen palvelumme yhteydessä.

 

Esimerkiksi:

 • ART-ryhmät (Aggression Replacement Therapy) tunnesäätelyn, sosiaalisten taitojen sekä moraalisen päättelyn harjoitteluun
 • Vauvaperheiden musiikkipainoitteiset vuorovaikutusryhmät
 • Sosiaalisten taitojen ryhmät
 • Tunnetaitoryhmät
 • Opillisiin ja sosiaalisiin taitoihin keskittyvät taitoryhmät kouluilla (C-PRT ryhmäinterventiot)
 • Erityislasten vanhempien stressinhallinta- ja mindfulnesstaitoryhmät

Kognitiivinen kuntoutus

Psykologin toteuttamaa kuntoutusta oppimisvaikeuksiin, lukivaikeuksiin ja neuropsykologisiin haasteisiin, kuten tarkkaavuuteen ja keskittymiseen.

Arviointipalvelut

Psykologin toteuttamat arviointi- ja tutkimuspalvelumme toimivat tukena diagnostiikassa sekä vaikeuksien ja vahvuuksien määrittelyssä.

Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjauksen tarkoitus on ohjata, opettaa ja tukea vaihtoehtoisen kommunikointikeinon (tukiviittomat, kuvat, tabletit jne.) käytössä asiakasta sekä lähihenkilöitä niin, että asiakas tulee kuulluksi ja heidän kanssaan toimivat löytävät yhteisen tavan kommunikoida. Kommunikaatio-ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä puheterapeutin kanssa. Kommunikaatio-ohjauksen myöntää kunnan sosiaalitoimi.

Tukenasi lapsuudesta aikuisuuteen

VERSO Kuntoutus tarjoaa kuntoutus- ja terapiapalveluja lapsille ja aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia oireita, autismikirjon häiriö tai muuta erityisen tuen tarvetta. Olemme myös aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveysalan kehitystyössä innovoimalla uutta sekä kouluttamalla ja konsultoimalla alan ammattilaisia.

Ota yhteyttä

  VERSO Kuntoutus Oy

  Päätoimipaikka
  Seinäjoki
  Kauppakatu 15 C, 60100 Seinäjoki
  1 krs, pääsisäänkäynti elokuvateatterin puolelta
  p. 045 892 4321
  Katso sijainti

   

  Etelä-Pohjanmaa / Pohjanmaa
  Koti-, päiväkoti- ja koulukäynnit tai muut arkikäynnit

   

  Pääkaupunkiseutu / Uusimaa
  Koti-, päiväkoti- ja koulukäynnit tai muut arkikäynnit