ABA – kuntoutus

ABA-kuntoutus voi olla intensiivistä, pitkäaikaista kokonaiskuntoutusta tai painottua yhteen taitoalueeseen kerrallaan. Kuntoutus toteutetaan moniammatillisena tiiminä sekä yhdessä perheen ja muiden lähihenkilöiden kanssa.

VERSO Analyysi

FBA Käyttäytymisen arviointi ja taito-opetuksen suunnitelmien laatiminen
Functional Behavior Assessment

VERSO Kuntoutus

PBIS Positiivisen käyttäytymisen vahvistaminen
Positive Behavior Intervention & Support
Haastavien tilanteiden ja ympäristöjen vahvistussuhteiden muokkaamiseen.

PRT Interventio-ohjelmat

Pivotal Response Training

1. leikki- ja sosiaaliset taidot
2. sosiaalinen vuorovaikutus ja kommunikaatio
3. motivaatio

CPRT Ryhmämuotoinen interventio- tai kuntouttavan opetuksen ohjelma kouluille sekä sovellus päiväkoteihin

 

Classroom Pivotal Response Teaching

1. motivaatio
2. oppiminen
3. sosiaaliset taidot

NET Taitojen opetus luonnollisissa ympäristöissä
Natural Environment Training

DTT Taitojen erillisopetus
Discrete Trial Teaching

VBA Verbaalisen käyttäytymisen analyysi
Verbal Behavior Analysis

PECS Kuvanvaihtomenetelmä
Picture Exchange Communication System

ESDM alle kolmevuotiaiden autismikirjon riskilasten tai autismikirjon lasten interventiot
Early Start Denver Model

G-ESDM alle kolmevuotiaiden autismikirjon lasten ryhmäinterventiot
Group-Based Early Start Denver Model

Tukenasi lapsuudesta aikuisuuteen

VERSO Kuntoutus tarjoaa kuntoutus- ja terapiapalveluja lapsille ja aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia oireita, autismikirjon häiriö tai muuta erityisen tuen tarvetta. Olemme myös aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveysalan kehitystyössä innovoimalla uutta sekä kouluttamalla ja konsultoimalla alan ammattilaisia.

Ota yhteyttä

  VERSO Kuntoutus Oy

  Päätoimipaikka
  Seinäjoki
  Kauppakatu 15 C, 60100 Seinäjoki
  1 krs, pääsisäänkäynti elokuvateatterin puolelta
  p. 045 892 4321
  Katso sijainti

   

  Etelä-Pohjanmaa / Pohjanmaa
  Koti-, päiväkoti- ja koulukäynnit tai muut arkikäynnit

   

  Pääkaupunkiseutu / Uusimaa
  Koti-, päiväkoti- ja koulukäynnit tai muut arkikäynnit