VERSO Kuntoutus Nuoret

VERSO Kuntoutuksessa tärkeintä on nuoren vahvuuksien tukeminen ja häntä motivoivien asioiden hyödyntäminen arjessa. Kuntoutus toteutetaan pääasiassa nuoren omassa lähiympäristössä: kotona, koulussa, työharjoittelussa, harrastuksissa tai vaikka kahvilassa.

 

Mukana ovat nuoren tärkeimmät ihmiset, kuten oma perhe, ystävät tai opettajat. Tavoitteemme on löytää koko lähipiirille yhteiset tavat toimia, jolloin kuntoutus edistyy tehokkaasti ja arki on nuorelle helpompaa.

Näyttöön perustuva kokonaiskuntoutus

ABA-kuntoutus (Applied Behavior Analysis) on käytännönläheistä ja kokonaisvaltaista kuntoutusta, joka tapahtuu siellä, missä asiakas elää arkeaan. VERSO Kuntoutus toi maailmalla laajasti käytetyn menetelmän Suomeen.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on kuntoutusta, jossa musiikin eri elementtejä, kuten rytmiä, harmoniaa, melodiaa, äänensävyä ja dynamiikkaa käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Palvelu voi olla:

 •  Kela-korvattavaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta
 • kuntoutuspsykoterapiaa musiikkiterapiana 16-26 vuotiaille nuorille.
 • ryhmämusiikkiterapiaa, joka on suunnattu 18-65 vuotiaille.

 

Palveluun voi tulla myös lääkärin lähetteellä Kelan kautta, hyvinvointialueelta, vakuutusyhtiön kautta tai itsemaksavana asiakkaana.

 

Ryhmiä:

 • Tunnetaitoihin painottuva musiikkiterapiaryhmä
 • Vuorovaikutukseen ja kommunikointiin painottuva musiikkiterapiaryhmä

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on valmennusta, joka nuorilla voi liittyä esimerkiksi itsenäistymiseen, arjen taitojen harjoitteluun, sosiaalisten taitojen harjoitteluun, omien vahvuuksien tunnistamiseen ja itsetunnon rakentamiseen.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia / psykoterapia

Meillä psykoterapiasuuntaus on kognitiivinen käyttäytymisterapia, jonka avulla voidaan yksilöllisten taito-ohjelmien avulla harjoitella muun muassa tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja, oppimisen ja koulutyön taitoja sekä itsetunnon rakentamista. Taitoja harjoitellaan joka viikko systemaattisesti etenevien tehtävien avulla.

 

Terapia on suunnattu neuropsykiatrisen tai psykiatrisen diagnoosin omaaville nuorille, esimerkiksi mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden, käytösongelmien, pakko-oireiden ja Touretten hoitoon. Terapiaohjelmaksi valitaan oireenmukainen näyttöön perustuva spesifi hoito.

 

Nuoren lähihenkilöt ohjataan tukemaan harjoittelua ja osallistumaan aktiivisesti terapiaprosessiin. Terapia toteutetaan pääosin nuoren lähiympäristössä.

 

Psykoterapia on nuorten kohdalla Kela-korvattavaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, johon tarvitaan lääkärin lähete / kuntoutussuunnitelma.

 

Palveluun voi tulla myös lääkärin lähetteellä hyvinvointialueelta, vakuutusyhtiön kautta tai itsemaksavana asiakkaana.

 

 

Palvelut saatavilla suomeksi, terapeutilla osaamista myös puhetta korvaavista menetelmistä.

Ryhmäkuntoutus

Ryhmämuotoista terapiaa on saatavilla tarpeen mukaan jokaisen palvelumme yhteydessä. Esimerkiksi:

 

 • ART-ryhmät (Aggression Replacement Therapy) tunnesäätelyn, sosiaalisten taitojen sekä moraalisen päättelyn harjoitteluun
 • Sosiaalisten taitojen ryhmät
 • Tunnetaitoryhmät
 • Opillisiin ja sosiaalisiin taitoihin keskittyvät taitoryhmät kouluilla (C-PRT ryhmäinterventiot)
 • Erityislasten vanhempien stressinhallinta- ja mindfulnesstaitoryhmät

Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjauksen tarkoitus on ohjata, opettaa ja tukea vaihtoehtoisen kommunikointikeinon (tukiviittomat, kuvat, tabletit jne.) käytössä asiakasta sekä lähihenkilöitä niin, että asiakas tulee kuulluksi ja heidän kanssaan toimivat löytävät yhteisen tavan kommunikoida. Kommunikaatio-ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä puheterapeutin kanssa. Kommunikaatio-ohjauksen myöntää kunnan sosiaalitoimi.

Kognitiivinen kuntoutus

Psykologin toteuttamaa kuntoutusta oppimisvaikeuksiin, lukivaikeuksiin ja neuropsykologisiin haasteisiin, kuten tarkkaavuuteen ja keskittymiseen.

Arviointipalvelut

Psykologin toteuttamat arviointi- ja tutkimuspalvelumme toimivat tukena diagnostiikassa sekä vaikeuksien ja vahvuuksien määrittelyssä.

Tukenasi lapsuudesta aikuisuuteen

VERSO Kuntoutus tarjoaa kuntoutus- ja terapiapalveluja lapsille ja aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia oireita, autismikirjon häiriö tai muuta erityisen tuen tarvetta. Olemme myös aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveysalan kehitystyössä innovoimalla uutta sekä kouluttamalla ja konsultoimalla alan ammattilaisia.

Ota yhteyttä

  VERSO Kuntoutus Oy

  Päätoimipaikka
  Seinäjoki
  Kauppakatu 15 C, 60100 Seinäjoki
  1 krs, pääsisäänkäynti elokuvateatterin puolelta
  p. 045 892 4321
  Katso sijainti

   

  Etelä-Pohjanmaa / Pohjanmaa
  Koti-, päiväkoti- ja koulukäynnit tai muut arkikäynnit

   

  Pääkaupunkiseutu / Uusimaa
  Koti-, päiväkoti- ja koulukäynnit tai muut arkikäynnit