VERSO Kuntoutus Nuoret

VERSO Kuntoutuksessa tärkeintä on nuoren vahvuuksien tukeminen ja häntä motivoivien asioiden hyödyntäminen arjessa. Kuntoutus toteutetaan pääasiassa nuoren omassa lähiympäristössä: kotona, koulussa, työharjoittelussa, harrastuksissa tai vaikka kahvilassa.

 

Mukana ovat nuoren tärkeimmät ihmiset, kuten oma perhe, ystävät tai opettajat. Tavoitteemme on löytää koko lähipiirille yhteiset tavat toimia, jolloin kuntoutus edistyy tehokkaasti ja arki on nuorelle helpompaa.

ABA-kokonaiskuntoutus

ABA-kuntoutus (Applied Behavior Analysis) on käytännönläheistä ja kokonaisvaltaista kuntoutusta, joka tapahtuu siellä, missä asiakas elää arkeaan. VERSO Kuntoutus toi maailmalla laajasti käytetyn menetelmän Suomeen.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on kuntoutusta, jossa musiikin eri elementtejä, kuten rytmiä, harmoniaa, melodiaa, äänensävyä ja dynamiikkaa käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia on meillä osittain Kelan kuntoutuksen piirissä ja sitä voi hakea kuntoutuspsykoterapiana 16–25-vuotiaille.

 

Ryhmiä:

 

 • Tunnetaitoihin painottuva musiikkiterapiaryhmä
 • Vuorovaikutukseen ja kommunikointiin painottuva musiikkiterapiaryhmä

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on valmennusta, joka nuorilla voi liittyä esimerkiksi itsenäistymiseen, arjen taitojen harjoitteluun, sosiaalisten taitojen harjoitteluun, omien vahvuuksien tunnistamiseen ja itsetunnon rakentamiseen.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia / psykoterapia

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa voidaan yksilöllisten taito-ohjelmien avulla harjoitella muun muassa tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja, oppimisen ja koulutyön taitoja sekä itsetunnon rakentamista. Taitoja harjoitellaan joka viikko systemaattisesti etenevien tehtävien avulla.

 

Terapia on suunnattu neuropsykiatrisen tai psykiatrisen diagnoosin omaaville nuorille, esimerkiksi mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden, käytösongelmien, pakko-oireiden ja Touretten hoitoon. Terapiaohjelmaksi valitaan oireenmukainen näyttöön perustuva spesifi hoito.

 

Nuoren lähihenkilöt ohjataan tukemaan harjoittelua ja osallistumaan aktiivisesti terapiaprosessiin. Terapia toteutetaan nuoren lähiympäristössä ja se on suunnattu yli 12-vuotiaille.

 

Terapiaan voi hakeutua esimerkiksi  kunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella ja Kelan kautta vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena seuraavista kunnista: Alajärvi, Alavus, Ilmajoki, Isokyrö, Kauhajoki, Laihia, Lapua, Seinäjoki ja Vaasa.

Lisäksi palvelu saatavilla Kelan kautta kuntoutuspsykoterapiana 16–25-vuotiaille.

 

 

Palvelut saatavilla suomeksi, terapeutilla osaamista myös puhetta korvaavista menetelmistä.

Ryhmäkuntoutus

Ryhmämuotoista terapiaa on saatavilla tarpeen mukaan jokaisen palvelumme yhteydessä. Esimerkiksi:

 

 • ART-ryhmät (Aggression Replacement Therapy) tunnesäätelyn, sosiaalisten taitojen sekä moraalisen päättelyn harjoitteluun
 • Sosiaalisten taitojen ryhmät
 • Tunnetaitoryhmät
 • Opillisiin ja sosiaalisiin taitoihin keskittyvät taitoryhmät kouluilla (C-PRT ryhmäinterventiot)
 • Erityislasten vanhempien stressinhallinta- ja mindfulnesstaitoryhmät

Kognitiivinen kuntoutus

Psykologin toteuttamaa kuntoutusta oppimisvaikeuksiin, lukivaikeuksiin ja neuropsykologisiin haasteisiin, kuten tarkkaavuuteen ja keskittymiseen.

Arviointipalvelut

Psykologin toteuttamat arviointi- ja tutkimuspalvelumme toimivat tukena diagnostiikassa sekä vaikeuksien ja vahvuuksien määrittelyssä.

Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjauksen tarkoitus on ohjata, opettaa ja tukea vaihtoehtoisen kommunikointikeinon (tukiviittomat, kuvat, tabletit jne.) käytössä asiakasta sekä lähihenkilöitä niin, että asiakas tulee kuulluksi ja heidän kanssaan toimivat löytävät yhteisen tavan kommunikoida. Kommunikaatio-ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä puheterapeutin kanssa. Kommunikaatio-ohjauksen myöntää kunnan sosiaalitoimi.

Puhevammaisten tulkkaus

Puhevammaisten tulkkaus on Kelan myöntämä palvelu puhevammaiselle henkilölle, jolla on toimiva kommunikointikeino. Puhevammaisten tulkki auttaa henkilöä kommunikoimaan muiden kanssa erilaisissa elämäntilanteissa (opiskelu, työ, vapaa-aika), näin he saavat oman asiansa ja mielipiteensä kuulluksi.

Tukenasi lapsuudesta aikuisuuteen

VERSO Kuntoutus tarjoaa kuntoutus- ja terapiapalveluja lapsille ja aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia oireita, autismikirjon häiriö tai muuta erityisen tuen tarvetta. Olemme myös aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveysalan kehitystyössä innovoimalla uutta sekä kouluttamalla ja konsultoimalla alan ammattilaisia.

Ota yhteyttä

  VERSO Kuntoutus Oy

  Päätoimipaikka
  Seinäjoki
  Kauppakatu 15 C, 60100 Seinäjoki
  1 krs, pääsisäänkäynti elokuvateatterin puolelta
  p. 045 892 4321
  Katso sijainti

   

  Etelä-Pohjanmaa / Pohjanmaa
  Koti-, päiväkoti- ja koulukäynnit tai muut arkikäynnit

   

  Pääkaupunkiseutu / Uusimaa
  Koti-, päiväkoti- ja koulukäynnit tai muut arkikäynnit